Stok Toptan
 Ürün Arama Ürün kodu :   Ürün adı :   Marka :   Ülke :  
» Tüm Ürünler (259)
» Aranan Ürünler (0)
» Teklife açık ürünler (0)
 Ürünler
 İndirimdeki Ürünler
» Bayan dantel elbise
» Bayan elbise
» Bayan elbise
» Bayan elbise
» Büyük beden bayan el...
 Çok Satılanlar
» Bayan saten abiye elbi...
» Bayan elbise
» Bayan kot pantolon
» Bayan elbise
» Boğazlı badı
» Bayan taş işleme bul...
» Büyük beden likrali ...
» Bayan taş işleme tun...
» Bayan tunik
» Bayan krep şıfon elb...
Anasayfa \ İhracat terimleri sozlugu
 
 İhracat terimleri sozlugu
 
•Açık Sigorta Politikası – Deniz Sigorta firması her türlü aksiliği ödeyeceğine dair garanti veriyor, buna teslimatın geç yapılması da dahil.
•Açık Hesap - Güvenilir bir banka yaptığın ticaret hacminin çok daha üstünde kredi alabilme ya da bankanın size kefil olabilmesi. Bu tür avantajlara sahip kişiler veya kurumlara uluslar arası ticarette çok rahat ederler.
•Aktarılmış nakliye – Tazminat olarak ihraç malların nakliyesini yapan bağımsız bir iş koludur.
•Alıcı acenta – Satın alan acenta.
•Alım Kağıtları – Nakliye ücretlerini tahsil etmek için alıcıya teslim edilen belgelerdir (ticari fatura, konşimento, vb.)
•Arbitraj – Döviz, stok, bono ve diğer ticari malları bir marketten alıp, hemen bir diğer markette daha pahalıya satma işlemi.
•Asya Doları – Asya ve Pasifik havzasına yatırılmış olan Amerikan dolarları.
•Avrupa doları – Amerika dışındaki bankalara yatmış olan(genellikle Avrupa bankalarına) Amerikan dolarlarına denir.
•Belgeler için ödeme – Mal alımında transfer belgeleri için yapılan nakit ödemedir.
•Belgesel Taslak – Belgelerin iliştirildiği taslaktır.
•Brüt ağırlık – Bir nakliyede malların ambalajıyla birlikte toplam ağırlığıdır.
•Çevrilebilir Para Birimi – İstendiğinde alınıp satılabilen para birimidir.
•Dağıtıcı– Bir üreticinin mallarını direk olarak satan ve hizmeti veren yabancı acentadır.
•Denetleme sertifikası – Alınan malın nakliyesinden hemen önce iyi koşulda olduğunu gösteren sertifikadır.
•Depo Belgesi – Ürünün hangi koşulda nasıl saklandığını gösteren belge.
•Devalüasyon – Bir ülke para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında resmi olarak değerinin düşmesidir.Örnek olarak Amerikan doları, Fransız frangı karşısında devalue olmuşsa,eskisine kıyasla bir Amerikan doları daha az Fransız frangına eşdeğer olur.
•Döviz kuru – Bir para biriminin diğer bir para birimi karşısındaki değeridir.
•Duruma özel ihracat lisansı – Belirli ticari malların ihracatı için hükümet tarafından hazırlanmış izin belgesidir.Bu lisans özel bir işlem veya belirli bir zaman diliminde yapılması gereken ihracat içindir.
•Erken ödeme – Teslimat yapılmadan önce mallar için yapılan erken ödemedir.Bu metot genelde küçük çaplı alımlarda kullanılır.
•Ertelenmiş ödeme kredisi – İhracatçının nakliye belgelerini sunmasından sonar ödemeyi sağlayan kredi mektubu
•Eximbank – İhracat ithalat bankası
•Fiyat ve Nakliye – Mallar için verilen fiyatın ve nakliye ücretinin belirlenen toplam fiyata dahil olduğunu belirten terimdir.Alıcı da buna göre sigorta ücretini yatırır.
•FOB (Free on board) – Uluslararası taşınan malların taşınacakları taşıt (alıcı için veya alıcı tarafından ayarlanmış olabilir)üzerine yüklenme ücretlerinin daha önce belirlenmiş olan fiyata dahil olduğunu belirten ücretlendirme terimidir.
•Genel ihracat lisansı – Duruma özel ihracat lisansı gerekmediğinde kullanılan, çeşitli ticaret lisanslarından herhangi biri.Bu lisansla yapılan gemi taşımacılığında özel bir resmi veya yazılı izin gerekmez.
•Geri ödeme – İthal edilmiş malzemeler veya hammaddelerle üretilmiş ve daha sonra ihraç edilmiş giyim eşyaları üzerinden kesilen gümrük vergisinin, 99% una kadar olan kısmı geri ödenir.
•Göndermek - Yükleme veya boşaltma işlemi taşıma aracını kiralayan kişi tarafından vaktinden önce bitirilirse, aracın sahibi tarafından kiracıya verilen paradır.
•Gümrük – Bir ülkenin ihracat ve ithalat gümrük vergilerini toplamak üzere oluşturulmuş otoritedir.Bu tür toplama işlemlerini yapmak için gereken prosedürlerde de kullanılan bir terimdir.
•Gümrük Antreposu – Gümrük görevlileri tarafından yetkilendirilmiş ve uzaklaştırılana kadar ödemeleri ertelenmiş olan malların saklandığı depodur.
•Hata Konşimentosu – Malların teslim alındığında hasarlı olduğunu bildiren makbuzdur.
•Hava İrsaliyesi – Belli bir varış noktasına nakledilen malların hem yurt içi hem yurt dışı uçuşlarını kapsayan konşimentodur. Bu hava taşımacılığında, nakliyeci için, listelenmiş olan malları aldığını kabul ettiği ve malları daha önce belirlenmiş olan havaalanına sevk edeceğini bildiren makbuzdur.
•İhracat Komisyoncusu – Alıcıları ve satıcıları belli bir ücret karşılığında bir araya getiren ancak satış işlemlerinde rol almayan kişi veya şirkettir.
•İhracat Komisyon Birimi – Yabancı bir alıcı için belli bir komisyon karşılığında satın alma acentası rolünü üstlenen organizasyondur.
•İhracat Lisansı – Belirli malların belirli yerlere ihracatına izin veren hükümet belgesidir.
•İhracat ticari şirketi – İhracat yönetim şirketinin bir benzeridir.
•İhracat yönetim şirketi – Birçok üretici için ihracat departmanı görevini üstlenen özel bir kuruluştur.Bu işlem ya ürünlerin adını alarak veya belirli bir komisyon veya maaş karşılığında şirketin ihracat işlerini onlar adına yürüterek olur.
•İndirim – Bir malı yurt içinde satılan fiyatının altında yurt dışında satmak veya üretim ve nakliye tutarlarının altında bir fiyata satmak.
•İthalat lisansı – Ticari malların bir diğer ülkeye götürülüp satılmasına izin veren,hükümet tarafından hazırlanmış belgedir.
•Kabul - Bu terimin konuyla alakalı birkaç anlamı bulunur:
•(1) Havale alan kişinin vadesi geldiğinde ödemeyi koşulsuz olarak kabul ettiği zaman poliçesi (veya kambiyo faturası).Poliçe öncelikle kabul i çin sunulmalıdır.Havale alan kişi, ödeme için “kabul eden” konumuna geçer.”Kabul ettim” ibaresi, ödeme yeri ve zamanı poliçede belirtilmelidir.
•(2) Havale alan kişinin poliçeyi alması ve vadesi geldiğinde gerekli miktarı ödeme zorunluluğuna girmesi.
•(3) Genel olarak,belirli koşullar altında mal almak için yapılmış anlaşma.Belirli koşullar ve belirli bir fiyat üzerinden mal almak için yapılmış anlaşma.
•Kambiyo izni – İthalatçı firmanın zaman zaman diğer ülkedeki satıcıya ödeme yapabilmesi için, kendi para birimini diğer ülkenin para birimine çevirmesi gerekir.Bunun için hükümetten alınan izindir.
•Kara Konşimentosu – Mallar ihracatçının yurtdışı taşımacısına getirilirken kullanılan konşimentodur.Bazı durumlarda genel konşimento kullanılsa da genellikle hem karasal konşimento hem de deniz konşimentosu hazırlanması gerekir.
•Kar Eden – Lehine kredi mektubu yayımlanan veya taslak çizilen kişi.
•Karnet – Hamiline elinde bulundurduğu malları geçici olarak ödemelerini yapmadan yurt dışına (bir sergi veya gösteri için) çıkarma imkanını sağlayan gümrük belgesidir.
•Karşılıklı Ticaret - Yabancı bir ülke tarafından tamamı ya da bir bölümü ödenmiş olan malların satışıdır.
•Kenar Kısım- Geminin yan tarafıdır.Geminin yan tarafında taşınacak olan mallar, nakil gemilerinin rahatça yükleyebilecekleri şekilde limana yerleştirilirler.
•Komisyon acentası – Bak. satın alma acentası
•Konsolosluk deklarasyonu – Başka bir ülke konsolosluğuna yapılan resmi bildiridir.Nakliye edilecek malları tanımlar.
•Konsolosluk faturası – Bazı yabancı konsolosluklar tarafından istenen bir belgedir,malların nakliye şeklini tanımlar ve ihracatçı,acenta ve nakliyenin değeri hakkında bilgi verir.Başka bir ülkenin konsolosluk görevlisi tarafından onaylanarak, o ülkenin gümrük görevlileri tarafından malların değerini, kalitesini ve diğer özelliklerini belirtir.
•Konşimento – Nakliyeci ile taşımacı firma arasında hangi malların daha önceden belirlenmiş olan kontrattaki fiyatlar üzerinden taşınacağını bildiren belgedir.
•Koruyucu Gümrük - Haksız şekilde sübvanse edilmiş mallara karşılık koyulan zorunlu gümrüktür.
•Kota – Bir malın o ülkeye belli bir miktar alına bileceğini belirleyen yasal kurallar.
•Köken sertifikası – Bazı yabancı ülkeler tarafından istenilen, alımlarda fiyat tarifesi için,belirli malların kaynağının hangi ülke olduğunu gösteren belgedir.
•Kredi mektubu (Akreditif) – Banka tarafından, mal alıcının talimatları doğrultusunda hazırlanan, malları satan kişinin belirli koşullar altında bankadan belirli miktarda para çekmesine izin veren belgedir.
•Lisanslama – Bir ürünün üreticilerinin(veya bir teknoloji ya da bir marka üzerindeki öncelik haklarına sahip olan bir şirketin), bir başka gruba ya da şahısa, o ürünü üretme hakkını (veya kullanma hakkını) vermesidir.Karşılığında özel telif hakkı anlaşması veya ayrı bir ödeme yapılır.
•Muhabir Banka – Kendi ülkesinde bir yabancı ülke bankasının işlerini halleden bankadır.
•Okyanus Taşımacılığı Fişi - Okyanus üzerinde taşımacılık yapabileceğine dair Uluslararası Taşımacılık Birliğinden verilen belge.
•Onaylanmış kredi mektubu – Yabancı bir banka tarafından yazılmış, yurt içinde bir banka tarafından geçerliliği kabul edilmiş kredi mektubudur.Eğer yabancı alıcı veya yabancı banka yükümlülüklerini yerine getirmese bile, yerli bankanın, ihracatçının ödeme koşullarını güvence altına alan onaylanmış kredi mektubudur.
•Ortak taşıyıcı – Tazminat için kişileri veya malları taşıyan şahıs, ortaklık veya şirkete denir.
•Ödeme emri – Alacaklı olan kişinin verecek olan kişiye resmi olmayan ödeme talimatıdır.Belirli miktarda para , daha önce belirlenmiş veya belirlenecek bir tarihte ödenecektir.
•Ödenmiş ve sigortalanmış taşıma – Taşıma ücretinin veya taşıma ve sigorta ücretlerinin birlikte daha önce belirlenmiş hedef yer için yatırılmasını ücretlendirilen terimdir. Eğer taşıma şekli deniz yolu ile yapılmıyorsa ödenmiş taşıma,”ücret ve nakliye” terimi yerine ; ödenmiş ve sigortalanmış taşıma da “ücret,sigorta ve nakliye” terimi yerine kullanılır.
•Kredi riski sigortası – Nakliyesi yapılmış malların ücretlerinin ödenmemesi durumunda ortaya çıkan riskleri kapsamak için düzenlenmiş sigortadır.
•Geri çevrilemez kredi mektubu – Tüm gerekli koşullar sağlandığı takdirde bankanın ödemenin banka tarafından garantilendiği kredi mektubudur.
•Gümrük komisyoncusu – Gümrüğe mal getirmek veya bulunan malları temizlemekle görevli,lisanslı şahıs veya firma.
•Gümrük vergisi – Bir ülkenin gümrük birimi tarafından ithal mallar üzerine konulan vergidir.Genellikle malın değerine , ağırlığına, kalitesine ve diğer faktörlere göre belirlenir.
•Paketleme Listesi – Bu liste ürünün neyden yapıldığı, neler içerdiği, nasıl yükleme yapılacağı ve benzeri bilgileri içermektedir.
•Parti Kiralama – Özel bir formda hazırlanmış yazılı kontrattır. Nakliye aracının sahibi ile bu aracın tamamını veya bir bölümünü kiralayan kişi arasında imzalanır. Kontrat genellikle nakliye ücretlerini ve bu nakliye işleminde kullanılacak olan limanları içerir.
•Peşin Dokümanları – Yükleme belgelerinin güvenliği üzerine yapılan borçlanma
•Politik Risk – İhracat finansında temel sorun iki para birimi arasında alacağınız ücretin azalmasıdır. Bazı önemli durumlarda savaş, istila, darbe gibi durumlarda bu tarz politik riskler daha da büyümektedir
•Proforma Fatura – Tedarikçinin malın nasıl gideceğini, alıcıya mal hakkında tür ve miktar hakkında bilgileri verdiği ve değerinin ne kadar olduğunu gösterdiği belge.
•Rezervasyon – Bir malın kabulü ve taşınması için şirketle yapılan anlaşmadır.
•Rıhtım Sigortası - Rıhtımda bekleyen gemilere ve içlerindeki yüklere uygulanan bir tür sigorta.
•Serbest Çıkış - Malların taşındığı aracı kiralayan kişinin, malların yükleme ücretlerinden sorumlu olduğunu belirten ücretlendirme terimidir.
•Serbest Dolaşım – Malları hedef noktaya taşınacakları aracın yanına getirmek için ekstra ücret alınmayacağını,bunun daha önce belirtilen fiyata dahil olduğunu belirten ücretlendirme terimidir.
•Serbest Giriş – Malların taşındığı aracı kiralayan kişinin, malların yükleme ve boşaltma ücretlerinden sorumlu olduğunu belirten ücretlendirme terimidir.
•Serbest liman – Malların yasal olarak gümrük vergisi ödenmeden getirilebileceği alanlardır.
•Serbest ticaret bölgesi – Bir ülkenin hükümeti tarafından belirlenen, yasaklanmamış olan malların gümrüksüz olarak sokulabileceği limandır.Mallar bu bölge içinde depolanabilir,sergilenebilir veya üretim için kullanılabilir ve gümrük vergisi ödenmeden tekrar ihraç edilebilir.Bu mallardan gümrük vergisi alınması, ancak malların bu bölgeden, gümrük vergisi alınan başka bir bölgeye nakledilmesi ile olur.
•Sevkiyat – Malların ihracatçıdan bir acentaya getirilmesi işlemidir.Acentanın malları ihracatçı adına satması ön koşuldur.Acenta malları satana kadar mallar ihracatçının ismiyle işlem görür.Acenta sattığı mallar üzerinden komisyon alır.
•Siparişle ödeme – Alıcının malın siparişini vermesiyle birlikte ödemeyi yapmasıdır.
•Standart Endüstriyel Kodlama – Uluslar arası Anlaşmalara göre ürünlere verilen standart kodlar. Bu sayede ürünün sınıfı ve alanı belli olur.
•Takas – Para kullanılmaksızın bir malın bir diğeriyle değiştirilmesidir.Takas, para birimi kolayca değiştirilemeyen ülkeler için önemli bir ticaret koludur.
•Tavsiye Bankası – İhracatçının ülkesinde faaliyet gösteren bankadır.Başka bir ülke bankası adına yazılan kredi mektupları ile ilgilenir, ihracatçı firmaya kredinin kendi lehlerine açıldığını bildirir.Banka,ödeme sorumluluğuna girmek zorunda olmadan, ihracatçıyı kredi mektubu konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirir.
•Tavsiye kapasitesi – Nakliyeci acentanın veya temsilcisinin, grubun onayı olmadan kesin kararlar veremeyeceğini belirten terimdir.
•Temiz Konşimentosu – Taşıyıcı tarafından hazırlanan, getirdiği malların iyi durumda olduğunu,herhangi bir zarar görmediklerini bildiren makbuzdur.
•Temiz Taslak – Üzerine hiçbir belge iliştirilmemiş taslaktır.
•Ticaret dengesi – Bir ülkenin toplam ihracat ve ithalatı arasındaki farktır.Eğer ihracat ithalattan fazla ise istenilen ticaret dengesi kurulmuştur, değil de ticaret açığı var denilir.
•Ticari Ateşe – Kendi ülkesindeki elçilikte bulunan görevliler konusunda uzmandır.
•Ticari fatura – Yüklenmiş olan malların listesidir.Genellikle ihracatçının alım kağıtları üzerinden yapılır.
•Ticari tarifeler üzerine genel anlaşma - İmzalayan ülkeler arasındaki ticari zorlukları azaltmak ve ticaret hacmini yükseltmek amacıyla hazırlanmış çok yönlü bir anlaşmadır.
•Uyumsuzluk – Sunulan belgeler, kredi mektubuna uymuyorsa buna uyumsuzluk denir.
•Ücret,Sigorta,Nakliye – Ücret, sigorta ve nakliyenin daha önceden belirlenmiş olan fiyata dahil olduğunu gösteren bir ücretlendirme terimidir.
•Üretim sertifikası – Üreticinin, malları, alıcının gelip götürmesi için hazır hale getirdiğini gösteren belgedir.(Genelde noter onaylıdır)
•Valorem – Değere göre
•Yabancı kambiyo – Yabancı bir ülkenin döviz veya kredi belgesidir.Döviz alış ve satışlarını da içerir.
•Yabancı satış acentası – Yerli üreticinin yurt dışındaki temsilciliğini yapan kişi veya şirkettir.Üretici için yurt dışında satış imkanlarını araştırır.
•Zorlayıcı neden – Denizcilik kontratlarında bulunan standart bir maddedir.Deprem, sel, savaş gibi elde olmayan nedenlerden dolayı yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde, kişiler otomatik olarak bu yükümlülüklerinden muaf sayılırlar.
•www.stoktoptan.com


 Üye Girişi
Üye ol | Şifremi unuttum
 Sepetim
Sepetiniz boş
 Soru - Cevap Formu
Sormak için tıklayın...
Stok Toptan Bülteni
 Ofisler
Türkiye Ofisi
Tel : +90 (212) 554 75 12
Tel : +90 (212) 644 94 18
Fax : +90 (212) 554 75 13
Poyrazlı Sk. Özdemirler Bilişim Çarşısı No:58 MERTER info@stoktoptan.com
 Günün Ürünleri
Neden biz?   |    Stok ve ihracat fazlasi nedir?    |    Alımlar   |    Aranan kelimeler   |    Çalışma sistemimiz   |    Defolu Ürünler   |    İhraç Fazlası   |    İhracat terimleri sozlugu   |    Ihracat turleri   |    Nasıl ürün sipariş edebilirim?   |    Reklam    |    Seri Sonu   |    Stok Fazlası   |    Tekstil Terimleri Sözlüğü   |    Telif Hakkı   |    Faydalı Linkler   |    Ürün ve pazarlama   |   
  Web Sitesi Tasarımı , Design and Hosted by Frekans