StokToptan.com Üyelik Sözleşmesi

Değerli ziyaretçimiz,

Stok Toptan'nin sahibi olduğu ve işlettiği www.stoktoptan.com adresindeki internet sitesine üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'ni dikkatle okuyunuz. Sitemize üyelik kaydı yapmanız, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuzu beyan ettiğiniz ve ÜYELIK SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM MADDELERI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELIR.

StokToptan.com Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, Stok Toptan, www.stoktoptan.com sitesine üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, "www.stoktoptan.com"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "www.stoktoptan.com" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "www.stoktoptan.com" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 1. Üye, üyeliği süresince, "www.stoktoptan.com" hizmetlerinden faydalanırken ve "www.stoktoptan.com"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "www.stoktoptan.com"un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. 
 2. "www.stoktoptan.com"a, üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları,  üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 3. Üye, Stok Toptan'nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Stok Toptan'nden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
 4. Üyelerin, Stok Toptan tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Stok Toptan'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Üyeler, "www.stoktoptan.com"daki ilgili bölümlerekendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Stok Toptan, üyeler tarafından "www.stoktoptan.com"a iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 6. Üyeler, Stok Toptan'nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 7. Her üye, Stok Toptan ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "www.stoktoptan.com" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Stok Toptan ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "www.stoktoptan.com" üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Stok Toptan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2. Stok Toptan'nin Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Stok Toptan, "www.stoktoptan.com"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Stok Toptan bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Stok Toptan'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Stok Toptan tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Stok Toptan tarafından yapabilir. Stok Toptan tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 2. "www.stoktoptan.com" üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Stok Toptan'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 3. Stok Toptan, "www.stoktoptan.com"da yer alan üye bilgilerini, ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 4. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, "www.stoktoptan.com"un reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.
 5. Teknik sorunlardan "www.stoktoptan.com"un yayınnda kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Stok Toptan" sorumlu tutulamaz.
 6. "www.stoktoptan.com"da yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "Stok Toptan"nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

4. Ücretli Üyelik Esasları

 1. "Stok Toptan", "www.stoktoptan.com"da belirli bir ücret karşılığında satın alınan bir üyelik hizmeti sağlamaktadır. Üyelik ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Stok Toptan" sorumlu değildir.
 2. Üyeler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak üyelikleri iptal edilen üyelere ücret iadesi yapılmaz.
 3. "Stok Toptan", üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, iptal ederek, tüm veritabanlarından, üyeye ait tüm verileri siler ve üyenin talebi olmaksızın otomatik yenilemez.
 4. "Stok Toptan" üyelere ait kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydetmez. Bu bilgileri kayıt esnasında gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak bankaya ulaştırır ve provizyon alınmasıyla birlikte bu bilgileri tamamen siler.
 5. "Stok Toptan" üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde info@stoktoptan.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.

5. Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. "www.stoktoptan.com"un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "Stok Toptan"ne aittir ve/veya "Stok Toptan" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, "www.stoktoptan.com"dan sağlanan hizmetleri, yer alan bilgileri ve "Stok Toptan"nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "Stok Toptan"nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Stok Toptan"nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler "Stok Toptan"nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. Sözleşme Değişiklikleri

"Stok Toptan", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "www.stoktoptan.com"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Stok Toptan" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, "Stok Toptan" için,  gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Stok Toptan"nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Stok Toptan"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

"Stok Toptan", üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle "Stok Toptan"nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.